top of page
  • Writer's pictureMai Anh

HERBAL BATH REMEDY –PRESERVING TRADITION AND CULTURE OF THE DAO


The Dao live mainly in the mountains of northern Vietnam and have a long tradition of using forest trees for healing. Each of the Dao ethnic groups in the different areas have different medicinal recipes for baths, and perhaps the most famous is herbal bath from Red Dao people in Ta Phin, Sapa. The herbs are not merely a remedy but also a cultural crystallization of a nation, it’s history and family tradition. Each family has a different remedy and only the woman in the family holds the recipe. Not only that, it also has provided great ideas in community medicine, contributing to improve the health of the Red Dao ethnic minority in particular and for all people in general. Generations of continuous communing with nature, and searching for medicinal plants, enables the Red Dao people to create this famous bath medicine. They have been keeping and promoting the tradition of family, and creating the culture of the Red Dao.


And we – Dao’s Care are proud to be a part of that great mission. At Dao's Care, we not only want every customer here to feel relaxed and healthy to continue to do what they like but also hope they can feel and understand more about the tradition, the lives of the Red Dao people and of other ethnic minorities.


Come to Dao's Care to experience and contribute to preserve that unique culture !

 

BÀI THUỐC NGÂM TẮM LÁ – NƠI LƯU GIỮ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA NGƯỜI DAO


Người Dao sống chủ yếu ở các vùng núi phía bắc Việt Nam và có truyền thống lâu đời sử dụng cây rừng để chữa bệnh. Mỗi tộc người Dao ở các địa bàn khác nhau lại có những bài thuốc ngâm tắm lá khác nhau và có lẽ nổi tiếng nhất thì phải kể đến tắm lá của người Dao Đỏ ở Tả Phìn,Sapa. Tắm lá Dao với họ không đơn thuần là một bài thuốc mà nó còn là kết tinh văn hoá của cả một dân tộc, là lịch sử, truyền thống của gia đình, dòng họ. Mỗi gia đình có một phương thuốc khác nhau và chỉ có người phụ nữ trong gia đình mới nắm giữ hết các bài thuốc bí truyền nhất. Không những vậy nó còn có ý nghĩ to lớn trong y học cộng đồng, góp phần cải thiện sức khỏe cho đồng bào dân tộc Dao Đỏ nói riêng và cho tất cả mọi người nói chung. Trải qua biết bao nhiêu thế hệ liên tục quan sát thiên nhiên, tìm tòi chọn lọc cây thuốc, người Dao Đỏ mới có thể tạo ra bài thuốc tắm lá nổi tiếng này. Họ đã và đang tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, tạo nên nét văn hóa đặc trưng cho dân tộc.


Và chúng tôi rất tự hào vì được đóng góp công sức và là một phần nhỏ trong sứ mệnh lớn lao và tốt đẹp đó. Tại Dao’s Care, chúng tôi không chỉ mong muốn mỗi một khách hàng đến đây đều cảm thấy thư giãn, khỏe mạnh hơn để tiếp tục làm những điều mình thích mà còn hi vọng họ còn thể cảm nhận được và hiểu hơn về truyền thống, văn hóa, về cuộc sống của những người Dao đỏ nói chung và của những đồng bào dân tộc khác nói chung.


Hãy đến với Dao’s Care và cùng chúng tôi lưu giữ nét đẹp truyền thống ấy!

170 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page