top of page
  • Writer's pictureDao

🎉Temporarily closing for move! 🏡

🎉WE ARE WELL UNDERWAY WITH OUR MOVE! 🏡

Our current spa location will be closed from #25Oct - #31Oct as we make the finishing touches for our relocation. We hope that you're as excited for the new location as we are! Less than two weeks to go!

As a reminder, we will reopen on #01Nov at #351HOANGHOATHAM

- - - - - - - - - - - -

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA ĐỊA ĐIỂM HIỆN TẠI

Chúng tôi sẽ sớm chuyển đến địa điểm mới tại #351HoàngHoaThámvào ngày #01tháng112018. Để chuẩn bị cho việc di dời, chúng tôi sẽ đóng cửa địa điểm hiện tại từ ngày #25/10 - 31/10/2018.

Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì sự tạm ngừng phục vụ này và mong bạn sẽ luôn ủng hộ, tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những chặng đường sắp tới tại ngôi nhà mới 351 Hoàng Hoa Thám.


67 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page